• HU
  • EN
  • EO

28. – 29. júl 2016, Nitra, Slovensko

Pozvánka

Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

v spolupráci so Slovenskou esperantskou federáciou 

si Vás dovoľujú pozvať na 

medzinárodnú konferenciu 

PERSPEKTÍVY JAZYKOVEJ KOMUNIKÁCIE V EÚ,

organizovanej v dňoch 28. – 29. júla 2016

 pod záštitou 


JUDr. Miroslava Lajčáka
ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
,

a


prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc.,

rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

 

Cieľom konferencie, organizovanej v rámci 101. svetového kongresu esperanta http://www.nitra2016.sk/, je otvoriť medzinárodný diskusný priestor pre relevantných akademikov, politikov a zástupcov občianskej sféry na vyjadrenie odborných názorov na medzinárodnú komunikáciu v EÚ ako nástroja riešenia nielen jazykových, ale aj medzietnických a medzikultúrnych problémov, ktoré bude musieť EÚ riešiť v nasledujúcom období. Okrem plenárneho rokovania sa bude pracovať formou panelových diskusií a diskusií okrúhlych stolov vo vymedzených tematických okruhoch. 

 PartneriEdukácia@Internet, Európska komisia, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mesto Nitra, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie, Slovenská esperantská federácia, Svetový esperantský zväz, Tertialy Education and Research Institute, Univerzita Adama Mickiewicza v Poznani, Univerzita Lóranda Eötvösa v Budapešti, Višegrádsky fond.

 

 
 
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel